PROGRAMTERVEZET

2020.03.14. Szombat/Saturday

10.00 – 10.45
Gareth McLearnon workshop
BMC Könyvtár/Library
11.00 – 13.00
Osztrák Magyar Fuvolaegyüttes – Austro Hungarian Flute Choir
próba/rehersal BMC Könyvtár/Library
13.00 – 14.00
Ebéd/Lunch
14.00 – 15.15
Kiemelt Tehetségek Koncertje – Featured Talent Concert
BMC Nagyterem/Grand Concert Hall
15.30 – 16.45
Köznevelési Fórum – Public Education Forum téma: A versenyeztetés (magyarul)
BMC Nagyterem/Grand Concert Hall
17.00 – 18.30
Délutáni Koncert – Afternoon Concert Szilágyi Szabolcs, Jürgen Franz, Borbély László, Austro Hungarian Flute Choir with Gareth McLearnon
BMC Nagyterem/Grand Concert Hall
18.30 – 19.30
Vacsora/Dinner
19.45 – 21.30
Denis Bouriakov Live in Budapest Zongorán közreműködik Borbély László
BMC Nagyterem/Grand Concert Hall

2020.03.15. Vasárnap/Sunday

9.00 – 10.00
Anna Garzuly-Wahlgren előadása:
Egy zenekari próbajáték anatómiája/lecture: Anatomy of an Orchestra Audition
BMC Library
10.00-11.00
Anna Garzuly-Wahlgren masterclass
BMC TBC
10.00 – 12.00
Denis Bouriakov masterclass
BMC Könyvtár/Library
10.00 – 12.00
Jürgen Franz masterclass
BMC Tetőtér/Attic
12.00 – 14.00
Anna Garzuly-Wahlgren masterclass
BMC Könyvtár/Library
14.00 – 16.00
Denis Bouriakov masterclass
BMC Könyvtár/Library
14.00 – 16.00
Jürgen Franz masterclass
BMC Tetőtér/Attic

Kiállítók/Exhibitors are:

Adams European Flute Center, Mancke Headjoints, Wm. S. Haynes Flutes Co., Hangszerklinika

Budapesti Fuvola Akadémia

A világ szinte valamennyi pontján tartanak a fuvolázással kapcsolatos fesztiválokat, szimpóziumokat, mesterkurzusokat, találkozókat. Magyarország ebből a szempontból sajnos ez egyik kivétel. A Magyar Fuvolás Társaság megszűnésével elmaradtak az addig szinte minden évben megrendezésre kerülő találkozók, melyeket Debrecentől Sopronig, Budapesttől Szegedig mindig más-más helyszínen rendezett meg a Társaság. A Budapesti Fuvola Akadémia életre hívásával egy új gondolkodásmód mentén szeretnénk fejlesztő programot kínálni az alapfoktól egészen az egyetemi szintig, a növendékektől a pedagógusokon át a hangszeres művészekig mindenkinek, aki a fuvolázás iránt érdeklődik, aki a fuvolázásnak szentelte az életét.
A nemzetközi zenei életben vezető szerepet betöltő fuvolaművészek, zenepedagógusok magyarországi bemutatkozása.

A kurzus célja: a külföldi fuvolaiskolák megismerése – francia, német, angol, amerikai. A magyar fuvolaoktatás eredményeinek bemutatása, a magyar fuvolaoktatás fejlődésének elősegítése.A repertoár bővítése, új kompozíciók megismerése. A fuvolairodalom legnagyobb terjedelmű repertoárjának, a fuvola-zongora hangszerösszeállításnak a koncertéletbe való visszaemelése. A rekreációs módszerek megismerése és elsajátítása. /Feldenkrais módszer, Alexander technika./

A kurzus tartalma : hangversenyek, metodikai előadások, hangszertörténeti előadások, mesterkurzusok.

A kurzus módszere : tematikus építkezés. A fuvolairodalom módszertanilag, metodikailag egymástól elkülönülő területeit – alap-, közép-, felsőfokú képzés, zenekari játék, stb.-, az adott terület sajátosságainak figyelembe vételével dolgozzuk fel.

A kurzus eszköze : az elméleti tudás gyakorlatba való átültetése. A növendékek aktív és passzív hallgatói státuszban vesznek részt a kurzusokon, a pedagógusok a hospitálás során fejlesztik tudásukat.

Szilágyi Szabolcs
Művészeti vezető/Artistic Director

Regisztráció • Registration

Regisztráció 2019. október 1-től /// Registration open at 1st of october 2019.